Google Web Search Gadget

There was an error in this gadget

03 April 2011

Sejarah SMA XII Program Tahunan
PROGRAM TAHUNAN


Satuan Pendidikan            : SMA
Mata Pelajaran      : Sejarah
Kelas                     : XII IPS (Dua belas Ilmu Pengetahuan Sosial)


Semester
Kegiatan
Kelas XII IPS
Keterangan
Sasaran
Alokasi Waktu
1
1.      Menyusun Program
2.      Penyelesaian Bahan
3.      Ulangan Harian
4.      Ujian Tengah Semester
5.      Ujian Akhir Semester

1 kali
7 Kompetensi Dasar
2 kali
1 kali
1 kali
0 JP
45 JP
2 JP
2 JP
2 JP

                                        Jumlah Alokasi Waktu                                                                                      51 JP
2
1.      Menyusun Program
2.      Penyelesaian Bahan
3.      Ulangan Harian
4.      Ujian Tengah Semester
5.      Ujian Akhir Semester

1 kali
2 Kompetensi Dasar
1 kali
1 kali
1 kali
0 JP
45 JP
2 JP
2 JP
2 JP

                                        Jumlah Alokasi Waktu                                                                                      51 JPNo comments: